Storitve

Ambulantni pregledi

Ambulantni pregledi

Ambulantni pregledi

V naši ustanovi opravljamo travmatološke in ortopedske preglede. Pregled pri specialistu travmatologu ali ortopedu je namenjen ugotavljanju poškodovanih oz. obolelih struktur gibalnega sistema. Ta pregled je osnova za napotitev na dodatno diagnostiko ali za priporočitev zdravljenja. Bolnikom na osnovi kliničnega pregleda in opravljenih diagnostičnih preiskav predlagamo ustrezne oblike zdravljenja, ki je lahko konzervativno, funkcionalno (z različnimi oblikami fizikalne terapije) ali operativno. Opravljamo prve in kontrolne specialistične preglede, specialistične preglede za drugo mnenje, specialistične preglede za konzilijarno mnenje in specialistične preglede za izvedenska mnenja.

Preglede opravljamo koncesijsko kot del javne zdravstvene mreže (‘na napotnico’) in samoplačniško. Za samoplačniške preglede čakalne dobe praktično ni.

Prvi specialistični pregled

Travmatološki in ortopedski pregledi so namenjeni opredelitvi težav gibalnega sistema. Na prvi specialistični pregled se naročite v primeru poškodbe gibalnega sistema, pri obolenjih ali nepravilni razvitosti sklepov ali pri drugih težavah, ki vas motijo pri gibanju. Pri pregledu bo zdravnik s specialnimi testi ugotovil vzrok težav in opredelil stopnjo okvare. Na podlagi pogovora in pregleda bo svetoval nadaljnjo usmerjeno dodatno diagnostiko. V
primeru, da ste usmerjeno diagnostiko že opravili, bo le-to pregledal. Po opravljeni diagnostični obdelavi zdravnik predlaga način zdravljenja. Zdravljenje je lahko konzervativno v obliki protibolečinske terapije, prilagoditvi aktivnosti in usmerjene fizioterapije.

V primeru, da konzervativno zdravljenje ni uspešno ali da je že v naprej jasno, da konzervativno zdravljenje pri vaših težavah ne bo pomagalo, zdravnik predlaga operativni poseg. Ločimo minimalno invazivne posege – artroskopske in odprte operacije. Večino posegov opravimo minimalno invazivno in tako omogočimo hitrejšo rehabilitacijo. Zaradi subspecialne usmerjenosti naših zdravnikov vam administrator ob naročilu za pregled glede na vaše težave svetuje pri izbiri zdravnika. V naših ambulantah opravljamo koncesijske in samoplačniške preglede.

Kontrolni specialistični pregled

Kontrolni specialistični pregled sledi prvemu specialističnem pregledu. V okviru kontrolnega pregleda vas zdravnik seznani s prejeto dodatno diagnostiko in predlaga ustrezen način zdravljenja. Kontrolni pregled je namenjen tudi spremljanju zdravljenja, tako konzervativnega kot operativnega. Ob kontrolnem pregledu zdravnik oceni in preveri uspešnost zdravljenja in svetuje ustrezne prilagoditve zdravljenja, v kolikor so potrebne.

Specialistični pregled za drugo mnenje

Podajamo drugo mnenje o diagnozi in zdravljenju. Pri tem pregledamo vse dosedanje izvide pregledov in preiskav, opravimo klinični pregled in potem svetujemo nadaljnjo usmerjeno dodatno diagnostiko, ali pa svetujemo način nadaljnjega zdravljenja.

Specialistični pregled za konzilijarno mnenje

Podajamo mnenje konzilija treh subspecialistov o diagnozi in zdravljenju. Pri tem pregledamo vse dosedanje izvide pregledov in preiskav, opravimo klinični pregled in potem svetujemo nadaljnjo usmerjeno dodatno diagnostiko, ali pa svetujemo način nadaljnjega zdravljenja. Ta konzilijarna mnenja podajamo predvsem glede težav z ramenom, komolcem, kolenom, zapestjem in gležnjem.

Pregled in izdelava izvedenskega mnenja

Po pregledu vse dosedanje medicinske dokumentacije in kliničnem pregledu podajamo izvedenska mnenja glede ocene telesne okvare, invalidnosti in mnenja glede trajnih posledic in zmanjšanja življenjskih aktivnostih pri odškodninskih zahtevkih zaradi poškodb.

Ambulantni posegi v lokalni anesteziji

Poseg opravimo v lokalni anesteziji. Po posegu greste takoj domov. Kasneje so potrebni kontrolni pregledi in prevezovanja na dva dni pri svojem izbranem zdravniku.

NAROČANJE NA PREGLED
JE ENOSTAVNO!

Ljubljana

Ambulantni pregledi
Ambulatorij
Savska cesta 10
1000 Ljubljana, Slovenia

00 386 1 280 3284

Ljubljana

Ambulantni pregledi,
Operativni posegi
Medicinski center Ljubljana (MCL)
Vilharjev podhod 1
1000 Ljubljana, Slovenia

00 386 1 280 3284

Nova Gorica

Ambulantni pregledi
Center Medartis
Gradnikove brigade 63
5000 Nova Gorica, Slovenia

00 386 5 922 8381

Golnik

Operativni posegi
Bolnišnica Golnik
Golnik 36
4204 Golnik, Slovenia

00 386 4 256 9117