O nas

O ustanovi Arbor Mea

“Bona valeduto melior est quam maximae divitiae.”
Dobro zdravje je vredno več kot največje bogastvo.
O ustanovi Arbor Mea

O ustanovi Arbor Mea

“Bona valeduto melior est quam maximae divitiae.”
Dobro zdravje je vredno več kot največje bogastvo.

Smo zasebna ustanova, ki je specializirana predvsem za zdravljenje poškodb in obolenj gibalnega sistema, to je za področje ortopedije in travmatologije. Za to področje imamo tudi državno koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Dejavnost želimo opravljati predvsem kot del javne zdravstvene mreže oz. v obliki t. i. javno-zasebnega partnerstva. Ponujamo koncesijske in  samoplačniške storitve. Prisotni smo na štirih lokacijah v Sloveniji. Ponosni smo na naše vrhunsko strokovno znanje in bogate izkušnje na področju zdravljenja poškodb in obolenj gibalnega sistema. Ponosni smo tudi na več tisoč zadovoljnih pacientov. Skrbimo za nenehno uvajanje novosti na področju diagnostike ter zdravljenja poškodb in obolenj gibal. Vse delo poteka pod strokovnim vodstvom specialista kirurgije in travmatologije doc. dr. Vladimirja Senekoviča, dr. med., svetnika.

Zakaj za zdravljenje izbrati našo ustanovo?

Odlikuje nas vrhunsko strokovno znanje, bogate izkušnje in predanost našemu delu. Svojim bolnikom želimo zagotoviti najboljšo mogočo obravnavo – preglede pri vrhunskih specialistih in najbolj sodobne minimalno invazivne operativne posege. Večino operacij na sklepih opravljamo na artroskopski način in zato je hospitalizacija po operacijah izredno kratka. Želimo biti bolniku najbolj prijazna in strokovno najmočnejša ustanova na tem področju zdravstvene dejavnosti.

Kakšni so naši cilji?

Naš glavni cilj je čim prej in čim bolje ozdravljen bolnik, najvrednejše poplačilo našega dela pa je nasmeh na bolnikovem obrazu po končani terapiji in njegovo zadovoljstvo. To želimo doseči z izvajanjem vrhunskih zdravstvenih storitev. Pri zdravljenju se želimo čim bolj prilagoditi željam bolnikov. Zavedamo se, da je prav razumevanje bolnika in njegovih težav ter velika mera empatije v zdravstvu ključnega pomena. Vrhunski športnik bo na primer lahko že manjšo poškodbo občutil kot veliko težavo, saj ga bo ovirala pri njegovih vsakodnevnih treningih – zato mu je seveda potrebno prisluhniti in izdelati natančen načrt za optimalno zdravljenje. V drugem primeru, pa bi lahko pri starejšemu bolniku s pridruženimi boleznimi sicer običajno operativno zdravljenje predstavljalo zelo veliko tveganje – zato bi bila pri njem morda bolj smiselna odločitev za konzervativno zdravljenje. Prav zato se želimo z vsakim bolnikom temeljito posvetovati o njegovih težavah in potem v skladu z njegovimi željami opredeliti najbolj optimalno zdravljenje. Menimo, da je to edina pot, ki vodi k našemu prej omenjenemu cilju.

Kaj nas žene naprej?

Kljub mnogim zadovoljnim pacientom in visokemu nivoju kakovosti storitev, si želimo biti še boljši. Želimo še dodatno razširiti svoje znanje in še dodatno nadgraditi kakovost ter obseg naših storitev. Vsaka uspešno zaključena terapija je za nas dokaz, da delamo dobro in to nas žene dalje v tem, kar počnemo. Prav tako je vsaka bolnikova pa čeprav najmanjša kritika našega dela, katerih do sedaj praktično ni bilo, za nas izjemnega pomena. Pozorno bomo prisluhnili vašim predlogom, kako bi lahko postali še boljši. Vemo, da si bomo le na ta način pridobili vaše popolno zaupanje na tako občutljivem področju, kot je skrb za vaše zdravje. Hkrati želimo naše znanje in izkušnje prenašati na mlajše generacije zdravnikov. Kot že omenjeno, nam je bil dodeljen naziv učne ustanove za študente Medicinske fakultete Ljubljana in za specializante travmatologije, ortopedije ter splošne kirurgije, na kar smo izjemno ponosni.

NEPRESTANO UVAJANJE NOVOSTI

NEPRESTANO UVAJANJE NOVOSTI

Skrbimo za uvajanje novosti na področju diagnostike in zdravljenja poškodb obolenj gibal. Naši strokovnjaki so tudi mednarodno uveljavljeni učitelji in predavatelji na področju travmatologije in ortopedije ter vsako leto sodelujejo na različnih domačih in tujih strokovnih srečanjih. Prav tako delujejo znanstveno-raziskovalno. Tudi naše znanstveno raziskovalno delo je mednarodno zelo odmevno – na področju kolenske in ramenske kirurgije smo namreč razvili dve metodi, po katerih sedaj zdravijo praktično po vsemu svetu (prva metoda je artroskopska učvrstitev odlomljenega goleničnega narastišča sprednje križne vezi; druga metoda pa razvoj in uporaba balonskega vložka, ki se ga vstavi med lopatico in glavo nadlahtnice pri obsežnih raztrganinah kit ramenskega sklepa, kar zelo zmanjša bolečine in izboljša gibljivost v ramenskem sklepu). Zavedamo se, da je neprestano učenje in izobraževanje izjemno pomembno za naše uspešno delo in posledično za uspešno zdravljenje naših bolnikov. Poleg tega se zavedamo tudi, kako odločilna za ohranjanje kvalitete storitev je izmenjava znanja z našimi kolegi, priznanimi strokovnjaki iz tujine. Naši zdravniki so bili dolga leta tudi pobudniki in glavni organizatorji dveh najpomembnejših srečanj strokovnjakov s področja travmatologije in ortopedije v Sloveniji. Takšna tečaja sta Mednarodni tečaj artroskopskih tehnik v Ljubljani in Simpozij o najtežjih poškodbah sklepov v Kranjski Gori, ki sta se izvajala vsako leto. Prav zaradi vseh omenjenih dejavnosti in dosežkov, smo si tudi prislužili status učne ustanove za študente Medicinske fakultete Ljubljana in za specializante travmatologije, ortopedije ter splošne kirurgije.

Zakaj ime Arbor Mea?

Arbor Mea - moje drevo

arbor feminine (genitive arboris); declinatio tertia – drevo (latinsko)

meus (feminine mea, neuter meum); declinatio prima/secunda, pronom. possesiva. – moje (latinsko)

1. ANDRYJEVO DREVO (‘TREE OF ANDRY’)

To drevo, ki se imenuje Andryjevo drevo, je postalo simbol mnogih ortopedskih organizacij po vsem svetu. Če kateregakoli ortopeda vprašate, kdo je začetnik ortopedije, vam bo povedal, da za začetnika velja Nicholas Andry.

Nicholas Andry de Bois-Regard (Lyon, 1658 – 13. Maj 1742) je bil francoski zdravnik in pisec. Prav on je tisti, ki je prvi uporabil besedo ‘ortopedija’ in sicer v svoji knjigi z naslovom Orthopédie, objavljeni leta 1741. Beseda ortopedija izhaja iz grških besed naravnost (gr. orthos) in otrok (gr. pais). Omenjena knjiga se je nanašala na preprečevanje in odpravljanje deformacij hrbtenice in kosti pri otrocih.

Poleg besedila je v svoji knjigi ilustriral ukrivljeno drevo in za ponazoritev svojih idej uporabil podobo mladike, pritrjene na oporni kol. Kot je razvidno, je vrv privezana okoli debla na ravni kol. To ponazarja, da lahko sprva upognjeno drevo, ob pomoči pritrditve na ravno oporo, raste navzgor in naravnost. Podobno namreč tudi ortopedija pomaga pri preprečevanju nepravilne rasti telesa.

2. DREVO KOT SIMBOL

Drevo je že od davnih časov pa vse do danes univerzalno prepoznaven simbol. Simbol drevesa je že v antični mitologiji in mnogih legendah ter ljudskih pripovedkah ponazarjal življenje in rast. Poleg tega drevo simbolizira tudi modrost, moč, zaščito, stabilnost, blaginjo in obilje.

Ponosni smo na naše znanje, bogate izkušnje, predanost delu in skrbi za vsakega bolnika ter stremimo k temu, da ljudem tudi naša ustanova predstavlja simbol za življenje, rast, modrost, zaščito, moč, stabilnost, blaginjo in obilje zdravja.

Drevo smo zaradi navedenih dveh razlogov izbrali za zaščitni znak naše ustanove.

animacija-drevesa-arbor-mea

Vizija in poslanstvo

Želimo in trudimo se uresničiti zamisel o centru za poškodbe in ortopedska obolenja, kjer se izvaja vse najsodobnejše oblike zdravljenja.

Verjamemo v to, da bi morala biti vsakemu posamezniku omogočena kvalitetna in hkrati tudi pravočasna zdravstvena oskrba. Pri nas želimo s predanostjo delu, vrhunskim znanjem in posebno pozornostjo do bolnikov hitro in učinkovito pozdraviti poškodbe in obolenja sklepov ter tudi druge poškodbe gibalnega sistema.

Ljudem želimo izboljšati njihovo zmožnost tako za športne kot delovne aktivnosti in tako izboljšati njihov življenjski slog.

Posebno pozornost želimo nameniti poškodbam športnikov, ki potrebujejo vrhunsko zdravstveno obravnavo, in sklepnim poškodbam starajoče, vendar aktivne populacije.

Želimo si, da bi bile naše kakovostne storitve čim bolj široko dostopne prebivalstvu, zato želimo našo dejavnost opravljati predvsem kot koncesijsko dejavnost – kot del javne zdravstvene mreže oz. v obliki t. i. javno-zasebnega partnerstva.

Naše znanje in dragocene izkušnje želimo kolegialno, nesebično in v skladu s Hipokratovimi načeli prenašati na mlajše generacije zdravnikov in s tem prispevati k razvoju stroke pri nas in širše.

Spoštovani!

Naša ustanova Arbor Mea je zrasla v želji po nudenju vrhunske medicinske obravnave na področju poškodb in okvar sklepov.

Po ustanovitvi smo za to področje pridobili tudi državno koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Našo dejavnost želimo opravljati predvsem kot del javne zdravstvene mreže. Svojim bolnikom želimo zagotoviti prijazno in strokovno vrhunsko obravnavo – preglede pri vrhunskih specialistih in najbolj sodobne minimalno invazivne operativne posege. Naš glavni cilj je zadovoljen pacient po končanem zdravljenju. Neprestano skrbimo za uvajanje novosti na področju diagnostike in zdravljenja poškodb in obolenj gibal. Tudi naše znanstveno raziskovalno delo je mednarodno zelo odmevno – na področju kolenske in ramenske kirurgije smo razvili dve metodi, po katerih zdravijo praktično po vsemu svetu. Zaradi vseh teh dejavnosti smo postali tudi učna ustanova za študente MF Ljubljana in za specializante travmatologije, ortopedije ter splošne kirurgije. Redno smo tudi vabljeni predavatelji na mednarodnih strokovnih srečanjih.

Vedno si želimo biti še boljši. V tej želji bomo vedno pozorno prisluhnili tudi vašim predlogom za izboljšanje našega dela – to je skrbi za vaše zdravje.

doc. dr. Vladimir Senekovič, dr. med, svetnik
specialist splošne kirurgije in specialist travmatologije, ustanovitelj in direktor Arbor Mea
Arbor Mea zemljevid

Ljubljana

Ambulantni pregledi
Ambulatorij
Savska cesta 10
1000 Ljubljana, Slovenia

00 386 1 280 3284

Ljubljana

Ambulantni pregledi,
Operativni posegi
Medicinski center Ljubljana (MCL)
Vilharjev podhod 1
1000 Ljubljana, Slovenia

00 386 1 280 3284

Nova Gorica

Ambulantni pregledi
Center Medartis
Gradnikove brigade 63
5000 Nova Gorica, Slovenia

00 386 5 922 8381

Golnik

Operativni posegi
Bolnišnica Golnik
Golnik 36
4204 Golnik, Slovenia

00 386 4 256 9117