Nazaj na seznam

doc. dr. Vladimir Senekovič, dr. med, svetnik

specialist splošne kirurgije in specialist travmatologije, ustanovitelj in direktor Arbor Mea

Doc. dr. Vladimir Senekovič, dr.med., svetnik
E-mail: vladimir.senekovic@arbormea.com

Datum in kraj rojstva: 8. oktober 1960 v Mariboru. Narodnost: slovenska.

Osnovno šolo sem končal v Pesnici pri Mariboru. L. 1979 sem končal Prvo gimnazijo v Mariboru. Od leta 1979 do 1985 sem študiral medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Diplomiral sem dne 7. 10. 1985.

Po končani fakulteti sem odslužil enoletni vojaški rok. Potem sem eno leto opravljal pripravništvo in ga zaključil s strokovnim izpitom dne 27. 8. 1987. Po končanem pripravništvu sem eno leto delal kot splošni zdravnik v ZD Ljubljana. Dne 1. 9. 1988 sem pričel z delom in specializacijo iz splošne kirugije v UKC Ljubljana. Specialistični izpit sem opravil dne 21. 12. 1993. Po končani specializaciji sem zaposlen na Kliničnem oddelku za travmatologijo, UKC Ljubljana kot kirurg travmatolog. Od aprila 2006 do konec septembra 2013 sem bil vodja enega od 6 bolnišničnih oddelkov na KO za travmatologijo. Od leta 2009 do maja 2013 sem bil namestnik predstojnika KO za travmatologijo.
Na KO za travmatologijo sem uvedel ali prenesel iz sveta več novih metod zdravljenja, predvsem na področju artroskopske kirurgije in zdravljenja sklepnih poškodb. S tega področja sem imel več vabljenih predavanj na domačih in mednarodnih strokovnih konferencah, kot vabljen gostujoči kirurg sem izvajal operacije na Travmatološki kliniki v Skopju, na Kliniki za ortopedijo in travmatologijo v Sofiji in na Kliniki za ortopedijo in travmatologijo v Varni.
Skupaj s kolegi sem organiziral vsako leto od l. 2001 naprej več mednarodnih strokovnih srečanj, med katerimi so bili najbolj odmevni Artroskopski tečaji s kadaversko delavnico v Ljubljani, Tečaji zdravljenja sklepnih zlomov v Kranjski Gori in Mednarodni simpozij z artroskopskimi operacijami v živo (Live surgery festival) v Portorožu. Na vseh teh srečanjih sem aktivno sodeloval in poučeval.
V šolskem letu 2003/2004 sem se vpisal na podiplomski študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Magistrski študij sem zaključil dne 10. 7. 2007, doktorski študij pa 3. 12. 2009. Tema doktorskega študija je bila primerjava različnih metod učvrstitve odloma goleničnega narastišča sprednje križne vezi kolena. Po teh metodah, ki sem jih uvedel z drugimi kolegi v UKC Ljubljana, zdravijo tovrstne poškodbe sedaj praktično po vsem svetu.
Sem aktiven član različnih strokovnih združenj. Od leta 2008 sem podpredsednik Slovenskega združenja za artroskopsko kirurgijo, od leta 2006 sem nacionalni delegat v Evropskem združenju za kirurgijo ramenskega in komolčnega sklepa (SECEC-ESSSE), od leta 2007 do 2010 sem bil član sveta za kirurgijo zgornje okončine (Upper Limb Committee) pri Evropskem združenju za športno travmatologijo, kirurgijo kolena in artroskopijo (ESSKA). Bil sem soustanovitelj sekcije za ramensko kirurgijo pri ESSKA-i. Od 22. aprila 2008 do 22. 11. 2012 sem bil predsednik Društva travmatologov Slovenije. Od maja 2008 do maja 2013 sem bil nacionalni delegat (član razširjenega upravnega odbora) Evropskega Združenja za travmatologijo in urgentno kirurgijo (ESTES). V tem obdobju sem bil tudi član uredniškega sveta European Journal of Trauma and Emergency Surgery. V teh letih sem izredno veliko sodeloval na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter imel izjemno veliko število predavanj.
Leta 2008 sem postal član Britanskega General Medical Council-a in prejel licenco za specialista kirurga konzultanta s popolno registracijo.
Zaradi vseh mojih strokovnih, raziskovalnih in pedagoških aktivnosti mi je Ministrstvo za zdravje dne 7. 4. 2011 podelilo naziv Svetnik. 4. 6. 2012 sem na podlagi minulega dela pri Zdravniški zbornici Slovenije pridobil tudi naziv specialist travmatolog in licenco iz travmatologije. 9. januarja 2013 sem bil izvoljen pri Slovenskem zdravniškem društvu za predsednika strokovnega sveta za kirurgijo. Konec leta 2017 sem bil ponovno izvoljen za predsednika tega sveta za naslednjo mandatno obdobje.
Sem glavni in neposredni mentor specializantom travmatologije imenovan s strani Zdravniške zbornice Slovenije. Do sedaj sem bil glavni mentor trem. Trenutno sem glavni mentor enemu. Prav tako sem trenutno mentor pri enem doktoratu. Več specializantom sem bil neposredni mentor.
Od leta 2006 sem sodeloval kot klinični raziskovalec v 2 raziskovalnih projektih: projekt razvoja košaričaste ploščice za zlome pogačice in projekt o transplatacijah in vitro razmnoženih avtolognih matičnih celic pri zdravljenju psevdoartroz. Od maja 2008 sem kot glavni klinični raziskovalec vodil klinično raziskavo o uporabi resorbilnega balonskega vložka kot depresorja glave nadlahtnice in kot sredstvo proti tvorbi zarastlin pri operacijskem zdravljenju poškodb tetiv rotatorne manšete ramenskega sklepa. Projekt smo uspešno zaključili leta 2010. Rezultate preiskave smo objavili v European Journal of Orthopedic Surgery and Traumatology. Leta 2017 pa smo objavili še dolgoletne rezultate te metode (študije) v Archives of Orthopedic and Trauma Surgery. Zaradi uspešnosti te metode zdravljenja sem imel 10 vabljenih predavanj na mednarodnih strokovnih srečanjih Sedaj nadaljujemo s primerjalnimi študijami uporabe tega subakromialnega balonskega vložka. To metodo zdravljenja obsežnih raztrganin kit rotatornih mišic ramenskega sklepa smo uveljavili povsod po svetu in je sedaj povsod metoda izbora za tovrstno poškodbo.
Na podlagi raziskav in strokovnega dela sem napisal več odmevnih člankov. Samo čistih citatov imam več kot 100.
Dne 1. 10. 2013 sem pričel z delom v podjetju Arbor mea, d.o.o., ki je pridobilo koncesijo s strani Ministrstva za zdravje za opravljanje dejavnosti splošne kirurgije. Sem direktor podjetja in odgovorni izvajalec koncesijske dejavnosti. Podjetje izvaja operacije na Kliniki Golnik in v Medicinskem centru Ljubljana, letos pa smo pričeli tudi z izvajanjem operacij na kliniki Avelana. Izvajamo v glavnem operacije zaradi poškodb in okvar sklepov, največ ramenskega in kolenskega sklepa.
Dne 7. 10. 2013 mi je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani na podlagi obsežnega raziskovalnega, strokovnega in pedagoškega dela podelila naziv docenta za področje Kirurgija.
Zaradi uspešnega raziskovalnega in strokovnega dela smo po mojim vodstvom postali tudi učna ustanova Medicinske fakultete v Ljubljani in izvajamo o tudi vaje s študenti MF (glede na ankete zelo uspešno!). Prav tako smo postali učna ustanova za specializante splošne kirurgije, travmatologije in ortopedije, ki lahko pri nas opravijo del kroženja.
Zadnji dve leti sem predsednik RSK za kirurgijo pri Ministrstvu za zdravje. V mednarodnem prostoru sem še vedno zelo aktiven. Na različnih evropskih oz. tujih kongresih sem imel od leta 2013 naprej še 12 vabljenih predavanj. Sem recenzent pri reviji Journal of Shoulder and Elbow surgery. Še naprej sem občasno inštruktor artroskopskih operacij v Kliničnem centru v Skopju. Prav tako sem bil večkrat
inštruktor in vabljen predavatelj na artroskopskih tečajih v tujini (Atene, Rotterdam, Geneve, Zagreb). Sem avtor poglavij v mednarodnih učbenikih s področja ramenskega sklepa, ki so jih izdale različne mednarodne organizacije in založbe (ESSKA, Springer).
Sem avtor treh poglavij o poškodbah sklepov in zgornje okončine v domačem učbeniku Kirurgija.
Delo na katedri za kirurgijo MF v Ljubljani: na MF imam vsako leto v okviru predmetov Gibala in Kirurgija predavanja za študente medicine o poškodbah ramenskega obroča in zgornje okončine, kar je predvsem v zadnjih letih moje glavno strokovno in raziskovalno področje delovanja. Kot sem že navedel, izvajamo v okviru naše ustanove tudi redne klinične vaje, v okviru katerih sem mentor študentom pri vajah iz kirurgije.