Na kolenskem sklepu opravljamo predvsem naslednje posege: